Wykonanie wyposażenia stacji transformatorowej w firmie Kaczmarek Malewo Sp. j.

W listopadzie 2015r nasza firma kompleksowo dostarczyła i wykonała na zasadzie „Zaprojektuj i wybuduj”, stację transformatorową 15kV / 0,4kV 2500A z transformatorem 1250A, w nowo budowanej hali nr 5 w firmie Kaczmarek Malewo Sp. J. Stację wyposażono w rozdzielnicę niskiego napięcia Zenergy z mostem głównym 2500A wykonanym na profilach AlCubar, produkcji Zenex. Zainstalowano rozdzielnicę SN typu RM6, oraz transformator Tricast 1250kVA firmy Schneider Electric jako źródło zasilania podstawowego
Linię kablową SN wykonano kablem XRUHAKXS 3x 1x120mm2 o długości 93m. Zasilanie rezerwowe, kabel nn YKY 5x50mm2 ułożony z istniejącej stacji transformatorowej hali nr 4.

Czytaj więcej »

Sterowanie i wizualizacja silosów zbożowych

Aplikacja przeznaczona jest do sterowania i wizualizacji pracy napełniania i rozładunku silosów zbożowych. Wizualizacja wykonana została na kolorowym terminalu graficznym XBTGT4330.
Pracę całego urządzenia nadzoruje sterownik TWDLCAA40DRF. Proces napełniania lub rozładunku może odbywać się w trybie automatycznego uruchomienia przenośników po wskazaniu docelowego silosu, który ma zostać napełniony lub wskazania końcowego miejsca rozładunku. Wskazanie wykonuje się na dotykowym terminalu graficznym. Kolejnością załączania, zwłokami czasowymi , oraz wyborem drogi transportu zboża zarządza sterownik.

Czytaj więcej »

Maszyna - Myjka oczyszczania elementów metalowych

Firma ZENEX zaprojektowała i wykonała maszynę - automatyczną myjkę służącą do odtłuszczania i oczyszczania elementów metalowych przed nałożeniem powłoki lakierniczej.

Aplikacja przeznaczona jest do sterowania i wizualizacji pracą automatyczną myjki służącej do odtłuszczania i oczyszczenia elementów metalowych przed nałożeniem powłoki lakierniczej.

Wizualizacja wykonana została na kolorowym terminalu graficznym XBTGT2330.

Pracę całego urządzenia nadzoruje sterownik TWDLCAA24DRF.

Czyszczenie – mycie elementów odbywa się w ściśle zaprogramowanych etapach z zachowaniem odpowiedniej temperatury i w ustalonej kwasowości czynnika myjącego.

Czytaj więcej »

Maszyna - Brykieciarka trocin drzewnych.

Firma ZENEX zaprojektowała sterowanie, oraz wykonała oprogramowanie do maszyny służącej do produkcji kostek brykietowych z trocin drzewnych.

Aplikacja zarządza dwoma silnikami układu napędowego oraz sześcioma zaworami układu siłowników hydraulicznych. Kontrola cyklu pracy realizowana jest poprzez pięć czujników indukcyjnych. Wizualizacja i sterowanie urządzeniem realizuje panel operatorski XBTN400.

Czytaj więcej »

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szamotuły - Wymiana rozdzielnic

Szpital w Szamotułach przeszedł gruntowną modernizację układu zasilania, w tym wymianę rozdzielnic rozdziału energii, oraz rozdzielnicę obwodów izolowanych - sieci IT.
Rozdzielnice zostały zbudowane w obudowie systemowej Zenergy, wpełni kompatybilnej z aparaturą firmy Schneider Electric.
W rozdzielnicy rozdziału energii RGO w części zasilania wykonany został układ APZ (Automatyczne Przełączenie Zasilania) opartny na sterowniku PLC Twido, oraz terminalu operatorskim Magelis XBTN400. Główne obwody odbiorcze zostały wykonane na skrzynkowych rozłącznikach bezpiecznikowych ISFT.

Czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jarocin - Budowa automatyki przenośników

Firma ZENEX wykonana układ automatycznego sterowania podajnikami paliw stałych w kotłowni rejonowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jarocinie. Sterowanie zostało zrealizowane za pomocą sterownika PLC (Programmable Logic Controller) Twido. Interfejs wykonano za pomocą dotykowego terminala operatorskiego semigraficznego z programowalnymi przyciskami. Dodatkowo wstawiono przełączniki piórowe 0-1 dla ułatwienia sterowania przenośnikami w trybie ręcznym. Terminal XBTRT511 umożliwia wyświetlenie 10 linii po 33znaki tekstowe, wyświetlenie danych w formie graficznej, jak również wstawianie przcisków i/lub lampek, co zapewniło dobrą wizualizację stanu przenośników. Na stronie głównej panela znajduje się strona z synoptyką całego układu przenośników, dodatkowe podstrony pomocnicze dają możliwość nastaw parametrów pracy przenośników.

Czytaj więcej »

Urząd Gminy Żerków - Przepompownia wody w Żerkowie

Wykonana aplikacja przeznaczona jest do sterowania pracą pięciu pomp z wykorzystaniem jednego przemiennika z aktywną funkcją przełączania w zależności od czasu pracy, która ma na celu równomierne zużywanie wszystkich pomp. Układ ma za zadanie utrzymywać stałe ciągłe ciśnienie w sieci wodociągowej bez względu na ilość zużycia wody.
Utrzymanie ciśnienia realizowane jest za pomocą jednej pompy o zmiennej prędkości i czterech kolejno dołączanych pompach o stałej prędkości. Ciśnienie kontrolowane jest przez czujnik dający zwrotny sygnał sprzężenia z systemu wodociągowego do karty pompowej który porównywany jest z zadanym ciśnieniem nastawianym w sposób płynny poprzez potencjometr obrotowy dostępny dla osób z obsługi pompowni.

Czytaj więcej »

Stacja krwiodawstwa w Warszawie - Modernizacja rozdzielnicy głównej nn

Firma ZENEX wykonała modernizację rozdzielnicy głownej nn w Stacji krwiodawstwa w Warszawie. Układ zasilający został zmodernizowany w taki sposób, by umożliwić zasilanie z dwóch transformatorów oraz dwóch generatorów, tworząc układ APZ (Automatyczne Przełączenie Zasilania). Logika układu APZ ma za zadanie automatyczny wybór zasilania w zależności od możliwości i stanu źródeł mocy. W przypadku pracy z generatorów zaprojektowano również system zrzutu mocy. Obwody zasilające, oraz główne obwody odbiorcze zostały opomiarowane analizatorami parametrów sieci typu PM9C oraz PM710MG - Schneider Electric, by umożliwić systemowi kontrolę obciążenia w momencie pracy z generatorów. Logika APZ może pracować w trybie automatycznym, lub manualnym.

Czytaj więcej »

MAHLE Krotoszyn - Remont układu kompensacji

Firma ZENEX wykonała remont układu kompensacji i symetryzacji pieca indukcyjnego do wytopu żeliwa na obiekcie MAHLE Krotoszyn. Wymianie podlegał układ symetryzacji obciążenia, oraz kompensacji mocy biernej pieca. Dotychczasowy układ pracował w trybie automatycznym na zasadzie wybieraka krokowego zwiększając lub zmniejszając źródło mocy biernej pojemnościowej w zaleźności od mierzonych parametrów obciążenia.
Wymianie podlegały wyeksploatowane kondensatory zawierające PCB Un=1,4kV, oraz układ automatyki na sterownik PLC z terminalem operatorskim.

Czytaj więcej »

 Dane kontaktowe

ZENEX Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin
tel. +48 691-911-181
+48 603-590-008
+48 62 747 32 77
fax +48 62 747 78 77
mail:  e-mail
NIP: 617-221-26-42
Zenex.pl ver. 1.3.0 © 2013